A Dr.K. Kovács Dóra Ügyvédi Iroda ellátja megbízói képviseletét a közhatalmat gyakorló szervek eljárása során okozott károk megtérítésére irányuló eljárásokban.

 

A közhatalmat gyakorló szervekkel szemben kiszolgáltatott fél, hiába válik sértetté, egyedül ritkán mer szembeszállni a hatósággal, mint károkozóval.

 

A Polgári Törvénykönyv ilyen eljárásként szabályozza az eljáró bíróságok téves jogértelmezése alapján hozott bűnösséget megállapító ítéletekkel szembeni kártérítést, a rendőrség mulasztásával összefüggésben a büntetőeljárás során lefoglalt ingóságok (akár nagy értékű gépjárművek, számítástechnikai eszközök) megőrzése és kiadása során okozott kártérítést, a földhivatali ügyintézők tévedése miatt bekövetkező törvénysértő tulajdonjog bejegyzések során elszenvedett károk megtérítését, vagy a végrehajtók törvénysértő lefoglalásaival összefüggő kártérítést. Kisebb kört érint, de a szabadságuktól megfosztott rabok sérelmére okozott kár is közhatalom gyakorlása során elkövetettnek minősül, azonban a károkozó által fogvatartott még inkább kiszolgáltatott egy ilyen eljárásban.

 

A kár érvényesítésére nyitva álló határidők elmulasztása, illetve a nem megfelelő jogcím megjelölése miatt sokan elesnek a kártérítéstől. Ebben segít irodánk, hiszen több tucat ügyfelünk érdekében jártunk sikerrel.

© Dr Kovács Dóra 2020. Minden jog fenntartva.| Translated by WeTranslate | A responsive site by Husk Design